Bab 2 : JURUAUDIT

3 ފެބުރުއަރީ

Subtopik :

2.1 Kelayakan juruaudit luar

2.2 Syarat-syarat perlantikan seorang juruaudit luar

2.3 Cara-cara pertukaran juruaudit luar syarikat, persaraan dan pemecatan

2.4 Tugas dan hak juruaudit luar berkaitan pengauditan

2.5 Tanggungjawab juruaudit luar

އިސްތިހާރު

Kelas Audit – 29 Jan 2009

28 ޖަނަވަރީ

Perhatian kepada pelajar

Sila bawa buku rujukan (BM/ENG) untuk kelas esok. Wajib!!

Topic 1

21 ޖަނަވަރީ

introduction

Assignment 1 ( Topic 1)

19 ޖަނަވަރީ

1. What are the duties of the auditor under the Act          (10 marks)

2.Discuss the responsibility of the auditor under Common Law (7 marks)

3.What is the objective of the audit of financial statements of limited companies?                              (8 marks)

 

Due date : 30 January 2009 ( Friday)

Bab 1 – PENGENALAN

14 ޖަނަވަރީ

Subtopik :

 

1.1   Definisi dan tujuan audit

1.2   Pengauditan dan perakaunan

1.3   Perbezaan pengauditan dan perakaunan

1.4   Jenis-jenis audit

1.5   Pendekatan pengauditan

1.6   Kebebasan juruaudit

1.7   Badan-badan ikhtisas

1.8   Pengauditan Persendirian dan pengauditan berkanun

1.9   Kepentingan audit

 

 

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PERSAMPELAN PERTIMBANGAN

25 ސެޕްޓެމްބަރު

KEBAIKAN PERSAMPELAN PERTIMBANGAN

 

1.                  Cara ini digunakan bertahun-tahun, dan ia benar-benar difahami oleh juruaudit

2.                  Cara ini memberikan peluang kepada juruaudit menggunakan kebijaksanaan dan kemahiran untuk membuat pertimbangan

3.                  Masa dapat dijimatkan

4.                  Tidak memerlukan juruaudit mempunyai pengetahuan statistic

 

KELEMAHAN PERSAMPELAN PERTIMBANGAN

 

1.                  Cara ini menggunakan pertimbangan oleh juruaudit yang dikatakan tidak saintifik

2.                  Saiz sample yang diperoleh secara ini biasanya besar dan berlaku pembaziran

3.                  Hasil pemilihan sample tidak dapat ditentukan secara kuantitatif

Nota : Tirai Perbadanan

23 އޮގަސްޓް

TOPIK 2 : PRINSIP TIRAI PERBADANAN

 

2.1             Pengecualian Satutori –AS 1965

 

a.      Seksyen 36 – Larangan menjalankan perniagaan dengan ahli kurang dari minimum berkanun

 

b.      Seksyen 121 (2) (c) – Mana-mana pegawai yang didapati menandatangani apa-apa dokumen dengan nama syarikat yang tidak sempurna atau memberi keizinan terhadap tindakan tersebut, akan bertanggungan ke atas sebarang kesilapan yang berlaku

 

c.       Seksyen 303 (3) dibaca bersama-sama seksyen 304 (2) – Jika seorang pegawai berhutang bagi pihak syarikat tetapi dalam masa yang sama pegawai berkenaan percaya syarikat tidak mampu bayar hutang tersebut, pegawai tersebut akan bertanggungan secara peribadi

 

d.      Seksyen 304 (1) – Jika syarikat menjalankan perniagaan untuk menipu pemiutang atau apa saja bentuk penipuan , mahkamah boleh keluarkan perintah supaya pihak terlibat dalam penipuan bertanggungan ke atas hutang

 

e.      Seksyen 365 (2) (b) – Jika pengarah atau pengurus syarikat membayar atau mebenarkan pembayaran dividen bukan daripada keuntungan syarikat, maka mereka boleh bertanggungan secara peribadi ke atas bayaran dividen berkenaan

 

2.2             Pengecualian Kehakiman

 

a.      Apabila syarikat digunakan untuk mengelakkan tanggungjawab atau melakukan penipuan

Kes : Gilford Motor Co. lwn Horne (1933)

Kes : Re Darby (1911) 1KB 95

Kes : Jones lwn Lipman (1962)

           

b.      Apabila syarikat dijadikan ejen atau ‘alter ego’ kepada ahli-ahlinya

Kes : Aspatra Sdn Bhd lwn Bank Bumiputra Malaysia Bhd (1988)

 

c.       Apabila syarikat dijadikan topeng bagi melindungi fakta sebenar

Kes : Re FG (Films) Ltd (1953)

 

d.      Apabila mahkamah menggunakan dasar ekuiti dan analogi

Kes : Orri lwn Mounderas (1981)

 

e.      Apabila melibatkan kumpulan syarikat

Kes : Hotel Jaya Puri Bhd lwn National Union of Hotel, Bar & Restaurant Workers (1980)