TATACARA-TATACARA PENGAUDITAN

25 ފެބުރުއަރީ

Tatacara audit merujuk kerja-kerja terperinci yang dilaksanakan oleh juruaudit untuk memenuhi kehendak piawai. Tatacara audit boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu Tatacara Pematuhan dan Taatacara Penyokongan

 Tatacara Pematuhan

Terdiri daripada ujian-ujian yang direkabentuk bertujuan untuk mencapai tahap keyakinan tentang keberkesanan atau keteguhan kawalan dalaman yang digunakan sebagai sandaran kerja oleh juruaudit supaya kerja audit lebih berkesan

Tatacara Penyokongan

Merupakan ujian-ujian yang digunakan untuk mengumpul bukti bagi memastikan butiran maklumat yang dihasilkan oleh sistem perakaunan adalah lengkap, tepat dan sah 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: