Kebolehpercayaan bukti audit

22 މޭ

Kebolehpercayaan bukti audit dipengaruhi oleh sumber bukti.

Nyatakan empat (4) tingkat kebolehpercayaan bukti audit.   (8 markah)

1) Bukti luaran lebih boleh dipercayai berbanding dengan bukti dalaman

2) Bukti dalaman pula lebih boleh dipercayai jika kawalan dalaman yang berkaitan adalah memuaskan

3) Bukti yang diperoleh oleh juruaudit sendiri lebih boleh dipercayai daripada bukti yang diperoleh dari entiti yang diauditkan

4) Bukti yang berbentuk dokumen atau kenyataan bertulis lebih boleh dipercayai daripada bukti lisan

އިސްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: