BAB 1:PENGENALAN AUDIT

21 ޖުލައި

Apakah tujuan audit?

Tujuan sesuatu audit dilaksanakan terhadap penyata kewangan yang dirangka mengikut dasar-dasar perakaunan yang diiktiraf adalah untuk membolehkan seseorang juruaudit melahirkan pendapat samada penyata kewangan itu :

i)                     Memberikan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan entiti yang berkenaan pada hujung tahun kewangan

ii)                   Disediakan mengikut kehendak undang-undang – Akta Syarikat 1965

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: